LIÊN HỆ

Trung tâm tiếp thị & Thông tin Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Marketing & Infomation Center Ciputra, Ha Noi, Viet Nam

0911 236 326

nguyenhuong.sunshinegroup@gmail.com

Thông tin trực tiếp từ Chủ đàu tư